SklepKawa.pl
2024/05/30 08:19
Do darmowej dostawy brakuje Ci:
Wysyłka gratis!
Reklamacje i zwroty

1. Reklamacje


Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem e-mail sklep@sklepkawa.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy podany poniżej.

Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
- imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
- datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
- przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
- wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

Kupujący może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.  

Uszkodzenia powstałe podczas transportu powinny być zgłoszone przewoźnikowi podczas odbierania przesyłki i udokumentowane stosownym protokołem szkody. W przeciwnym wypadku reklamacja ich dotycząca może nie zostać uwzględniona.

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

Sprzedający rozpoznaje reklamację w najkrótszym możliwym czasie, w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

Klient będący Konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Klient będący Konsumentem może złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

- Formularz reklamacji towaru
- Formularz reklamacji usługi


2. Zwroty


Konsument ma prawo bez podania przyczyny odstąpić od zawartej umowy w nieprzekraczalnym terminie 14 dni licząc od dnia, w którym nastąpiło objęcie Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, czyli koszt odesłania Produktu do Sprzedawcy.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu m.in. do umów:
- w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
- w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

- Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży
- Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy świadczenia usługi
- Pouczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży
- Pouczenie o odstąpieniu od umowy świadczenia usługi

 

Adres do reklamacji i zwrotów:
EwTrade Ewa Marzec
ul. Okrężna 3
05-806 Komorów

 

Szczegółowy opis procedur Reklamacji oraz Zwrotów jest zawarty również w Regulaminie sklepu

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium